VILARÓ ASSESSORS I CONSULTORS EMPRESARIALS, S.L Asesoria empresarial Ullastrell Barcelona
ASESORES EXPERTOS EN CONTABILIDAD, FISCALIDAD, LABORAL Y MERCANTIL

RESPONSABLE: Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: VILARÓ ASSESSORS I CONSULTORS EMPRESARIALS, S.L., amb CIF:B66591827, en adelante ENTITAT Adreça: Plaça Joan Montmany,2 3er 1ª E-mail: xavi@vilaro.net

Delegat de Protecció de Dades: xavi@vilaro.net


DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

· Accés: L´interessat té dret a saber quines dades està tractat l´ENTITAT sobre ell.

· Rectificació: L´interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

· Supressió: L´interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessàries per els fins per els quals van ser recollides.

· Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l´interessat podrà sol·liictar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l´exercici o la defensa de reclamacions.

· Oposició: En determinades circumstàncies l´interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l´ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l´exercici o la defensa de possibles reclamacions.

· Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades des de l´ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l´interessat i per sol·licitud del mateix).

Vostè pot exercir els seus drets inclòs el dret de retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit a VILARÓ ASSESSORS I CONSULTORS EMPRESARIALS, S.L. : Plaça Joan Montmany,2 3er 1ª 08231 Ullastrell ( Barcelona ) o enviant un e-mail a xavi@vilaro.net

A més vostè té dret a presentar una reclamació davant l´Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l´Agpencia Espanyola de Protecció de Dades.